zdjecie

-

miejscowość: Nisko, Podwolina
cena: 1,00 zł

cena: 1,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 0,02 PLN
Wynagrodzenie agencji: 1 500,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 345,00 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 50,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 100,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 11,50 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 23,00 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 1 907,52 PLN Cena końcowa: 2 169,02 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.