zdjecie

-

miejscowość: Obojna
cena: 20 000,00 zł

cena: 20 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 400,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 1 500,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 345,00 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 255,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 510,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 58,65 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 117,30 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 22 558,65 PLN Cena końcowa: 23 072,30 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.