zdjecie

-

miejscowość: Pysznica
cena: 371 000,00 zł

cena: 371 000,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 7 420,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 10 759,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 2 474,57 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 1 282,50 PLN Wynagrodzenie notariusza: 2 565,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 294,98 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 589,95 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 393 231,05 PLN Cena końcowa: 395 008,52 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.